Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Information med anledning av besked från Högsta domstolen i Schweiz

SEB har idag fått information om att Högsta domstolen i Schweiz lämnat besked enligt vilket SEB nekats återbetalning av källskatt för åren 2006-2008. Högsta domstolen i Schweiz har därmed upphävt dom från lägre domstolsinstans om återbetalning av den fordran som SEB nämnt i  årsredovisningen not 30 för 2014 och tidigare år.

Beloppet uppgår till cirka 100 miljoner schweizerfranc och kommer få en motsvarande negativ effekt på koncernens resultaträkning under det andra kvartalet i år. Ytterligare information kommer att lämnas efter att Högsta domstolen har publicerat sitt fullständiga beslut som förväntas under innevarande kvartal.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Jonas Söderberg, Chef Investor Relations
073-521 0266
Jonas.soderberg@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 979 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 832 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.