Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSMÖTE

SEB presenterar Eastern European Outlook

Baltikum och Polen/Centraleuropa har visat god ekonomisk motståndskraft mot den rysk-ukrainska konflikten och rysk recession/livsmedelssanktioner. Huvudskälen är stöttande privat konsumtion och återhämtning i Tyskland. Men tål regionerna fördjupade BNP-fall i Ryssland och Ukraina i år och risker att den rysk-ukrainska konflikten blir långvarig? Kommer oljekänsliga Ryssland åter på benen efter förnyat oljeprisras eller hotar en djup ekonomisk kris? Kommer skuldnedskrivningen med privata långivare samt internationella stödlån att räcka för att stabilisera Ukrainas svårt sargade ekonomi?

En särskild temaartikel i Eastern European Outlook belyser sanktionskriget mellan västmakter och Ryssland. Under hösten har rapporter kommit om att striderna i östra Ukraina dämpats och läget varit lugnast sedan fredsuppgörelsen Minsk 2 slöts i februari i år. Håller parterna deadline den sista december 2015 för utlovade Minsk 2-löften? Och kan detta i så fall öppna för en uppmjukning av sanktionspolitiken?

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid:         Onsdagen den 7 oktober kl 10.00
Plats:      SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


Välkomna!

För mer information: Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
Presskontakt: Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.