Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Tillväxttåget går inte på spikrak räls

Aktiviteten i eurozonen är på väg upp trots påtaglig och förnyad grekisk osäkerhet. Nedväxling i oljepris och kraftfull monetär stimulans - med svag euro och minusräntor - samt högre tillgångsvärden lyfter tillväxten. Men viktiga draglok som USA och Kina har visat oroande svaghetstecken i början av 2015.

Hur allvarlig är inbromsningen i USA och Kina? Vad är egentligen det nya "tillväxtnormala" för olika länder? Kan Fed höja räntan under 2015 enligt sin plan eller är risken alltför stor för finansiell turbulens och tillväxtbakslag i USA och resten av världen? Tvingas ECB att backa från sina enorma tillgångsköp för att undvika nya problem - bidrar global penningpolitik till tillgångsbubblor? 

Sverige navigerar i en fortsatt komplex omvärldsmiljö. Förutsättningar finns för tillväxtacceleration. Nu sjösätts regeringens politik efter ett halvår med inrikespolitisk turbulens alltmedan Riksbanken visar tydlig avsikt att försvara inflationsmålet med kraftfull men omdiskuterad multipolicystrategi.

Hur långt är Riksbanken beredd att gå för att nå sitt inflationsmål - vad betyder det för ränteläget, kronan och Stockholmsbörsen? Vad gör regeringen för att kyla ned en fortsatt het bostadsmarknad? Hur stort är utrymmet för finanspolitiska stimulanser - kan regeringen nå sitt jobbmål 2020?

Tid:       Tisdagen den 5 maj 2015
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats:    Rum 16. Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 979 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 832 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.