Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Världsekonomin i nytt ränteuniversum

Världsekonomins tillväxtmuskler masseras med en historisk penningpolitisk stimulansdos, stigande tillgångspriser och kraftigt oljeprisfall. Flera länder får även tillväxtfördelar av en svagare valuta. Inledningen på 2015 har börjat med stor centralbanksdramatik: schweizisk valutachock, negativa styrräntor och ECB:s enorma QE-paket. Låg pris- och lönetillväxt utmanar inflationsmålspolitiken.

Kan USA:s tillväxt överraska på uppsidan och innebär ECB:s politik att deflationsspöket är besegrat och att tillväxten återvänder så att eurozonen, enligt historiska mönster och med viss eftersläpning, kan haka på USA-uppgången? Är Kinas inbromsning spännande eller skrämmande? Vad betyder Rysslands problem för Europa, de nordiska länderna och Baltikum? Blir 2015 "super-dollarns" år och hur negativa kan räntorna egentligen bli?

Efter en turbulent politisk höst och vinter har nya, men av många kritiserade, "spelregler" för riksdagens och rege­rin­gens ar­bete lagts fast. Nu ska det nya politiska systemet testas. Prognosmakare, inklusive regeringen, reviderar ned tillväxtutsikterna, delvis mot bakgrund av omvärldsfaktorer. Mycket fokus riktas mot Riksbankens ränta och politik.

Vad får "Decemberöverenskommelsen" för konsekvenser för den ekonomiska politiken och Sveriges tillväxtutsikter? Går Riksbanken vidare med negativ ränta och köp av t ex statspapper? Kan Stockholmsbörsen nå nya rekordnivåer och var ligger Riksbankens önskenivå för kronans svaghet?

Tid: Tisdagen den 10 februari 2015
  Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404

Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.