Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens boprisförväntningar fortsätter att falla

Hushållens förväntningar på bostadspriserna faller med 4 enheter från förra månaden och ligger nu på 60 . Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 4 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 72 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 2 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med två enheter, till 12 procent från förra månadens 10. Andelen som tror på stillastående priser ligger kvar på 10 procent, samma nivå som förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för november månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 60 vilket är fyra enheter lägre än förra månaden.

- På två månader har Boprisindikatorn sjunkit med 12 enheter. Det är en kraftig nedgång och vi är nu tillbaks på nivåerna från årets början. Hushållen har antagligen påverkats av diskussionerna om amorteringskrav, ränteavdrag, bolånetak och andra prisdämpande åtgärder, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,16 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,16 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,11 procent.

- Hushållen delar uppenbarligen inte Riksbankens syn på utvecklingen. Riksbanken signalerade nyligen att ingen räntehöjning kommer att ske förrän 2017 men hushållen räknar med tidigare höjningar än så, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn faller i samtliga regioner
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn faller den här månaden i samtliga regioner. Mest faller den i Norrland, från 64 till 55, och i Svealand utom Stockholm från förra månadens 74 till 65. Boprisindikatorn faller minst i Skåne, från 59 till 56, och i Västra Götaland, från 70 till 66. I Stockholm faller den från 75 till 69 och i Östra Götaland från 62 till 56.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 oktober till 4 november.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

nov-15 okt-15 sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14
60 64 72 67 67 66 65 67 68 66 59 54

För mer information kontakta
Namn:Jens Magnusson, Privatekonom
Telefon: 070-210 22 67
E-post: jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Namn: Anna Helsén, Presschef
Telefon: 070-698 48 58
E-post: anna.helsen@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.