Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB helåret 2014: Rörelseresultat 23 348 Mkr (18 127) Fjärde kvartalet 2014: Rörelseresultat 6 557 Mkr (5 009)

Rörelseresultatet för 2014 uppgick till 23,3 miljarder kronor (18,1) och räntabiliteten var 15,3 procent.  Exklusive engångsposter på 3 miljarder kronor var rörelseresultatet 20,4 miljarder kronor och räntabiliteten 13,1 procent.

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • Som den ledande nordiska företagsbanken, såg vi ett mer positivt stämningsläge bland nordiska och tyska storföretagskunder under 2014. De många företagsaffärerna är ett kvitto på det. Vi deltog i flest affärer och bekräftade därmed vår ledande position
  • Samtliga divisioner ökade intäkterna och visade tillväxt i kundbasen med god kostnadskontroll. Investeringarna i en breddad och fördjupad affär med storföretag utanför Sverige ger ett tydligt avtryck med goda tillväxttal i de nordiska länderna och i Tyskland.
  • Mot bakgrund av att myndigheternas regelverk förtydligades under 2014 innebär vårt nya kapitalmål att vi kommer att hålla en marginal över myndighetskraven. Vi uppfyller redan idag detta krav och med vår goda resultatutveckling kommer vi bygga ytterligare marginal under detta år.

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 12,8 miljarder kronor. I intäkterna ingick en positiv engångseffekt från försäljningen av Euroline AB uppgående till 1,7 miljarder kronor. Exklusive denna effekt uppgick rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor, en ökning med 1 procent jämfört med sista kvartalet 2013. Rörelsekostnaderna ökade med 2 procent till 5,8 miljarder kronor. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6,6 miljarder kronor (4,9 miljarder kronor exklusive engångseffekten). 

Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlustnivån var 9 baspunkter i kvartalet och under 2014, oförändrat mot 2013. Likviditetstäckningsgraden var 115 procent. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes ytterligare till 16,3 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 4,75 kronor per aktie, vilket motsvarar 54 procent av vinsten per aktie för 2014.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2014_q4.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2014_q4_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.