Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Eastern European Outlook, oktober 2015: Fortsatt kluven konjunkturbild - rysk recession även 2016

Den kluvna konjunkturbilden i Östeuropa består de närmaste två åren. Konfliktländerna Ryssland och Ukraina fortsätter att präglas av svaghet. I Ryssland ligger recessionen kvar även 2016 när oljepriset bara repar sig svagt efter raset och när EU:s och USA:s sanktioner mot landet sannolikt förlängs om än mjukas upp något. Samtidigt fortsätter Baltikum, Centraleuropa och i viss mån även sydöstra delen av Östeuropa att uppvisa hyfsad tillväxt främst med stöd av växande inhemsk efterfrågan. Polen och Tjeckien går i täten. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

Den rysk-ukrainska konflikten bedöms fortfarande bli långvarig och vapenvilan bräcklig. En dämpning har skett i höst, men de olika militära och politiska löftena mellan parterna i Minsk 2-avtalet blir svåra att helt uppnå till deadline den 31 december 2015.

"Huvudscenariot är att EU på sitt toppmöte i januari 2016 förlänger sanktionerna mot Ryssland ytterligare en viss period under 2016 även om en viss uppmjukning kan ske. USA, som hårdare än EU knutit upp sina sanktioner kring fördömande av Rysslands Krim-annektering, väntas hålla fast vid sina sanktioner åtminstone hela 2016. Ryssland, som redan svarat EU/USA med ett förlängt importstopp av livsmedel till nästa sommar, är störst förlorare på sanktionskriget enligt vår bedömning" säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

Goda villkor för hushållen är huvudskäl till att Baltikum och Centraleuropa fortsätter att visa god motståndskraft mot rysk-ukrainska konflikten och ekonomisk svaghet där. Starka realinkomster, växande sysselsättning och bara försiktigt stigande låga räntor ger god konsumtionstillväxt. Investeringsaktiviteten, som hittills varit relativt trög, ökar men hämmas ännu av geopolitisk oro i närområdet. Den modesta exporttillväxten stärks gradvis via ökad efterfrågan från Tyskland (som väger extra tungt för Centraleuropa) och Norden (som är relativt viktiga marknader för Baltikum). Baltikum drabbas hårdare än Centraleuropa av rysk nedgång och livsmedelssanktioner via klart större exponering mot Ryssland i utrikeshandel.

Även inflationsbilden förblir splittrad i Östeuropa. Den höga inflationen i Ukraina och Ryssland, som drivits av tidigare valutafall, har i stort sett kulminerat på sistone och fortsätter gradvis nedåt. I de flesta andra östekonomier är inflationen starkt nedpressad, i likhet med i väst, men har passerat eller är nära botten. Inflationen stiger bara svagt i spåren av relativt snabb lönetillväxt. Fortsatt låga råvarupriser verkar återhållande.

Detta är BNP-prognoserna för de sex länder som Eastern European Outlook täcker. SEB:s prognoser för 2015 och 2016 ligger generellt något lägre än konsensus.

  • Rysslands BNP-fall fortsätter 2016 men mildras till -1,0 procent från -4,0 procent i år. Tillväxten dämpas av lågt oljepris, sanktioner och strukturella problem. 2017 och även långsiktigt sett bedöms tillväxten ligga på låga 1,5 procent.

"Utan omfattande reformer som tar itu med problem som dåligt företagsklimat, svaga investeringar och det stora oljeexportberoendet riskerar den ekonomiska tillväxten att även fortsättningsvis bli mycket svag" säger Andreas Johnson, ansvarig för SEB:s Rysslands- och Ukrainaprognoser.

  • Ukraina backar rejält även i år, med 12 procent, och får svag tillväxt 2016-2017. Skuldnedskrivning med privata långivare och IMF-lån bidrar till stabilisering.
  • Polen växer stabilt under viss acceleration till 3,6 procent 2016 och 3,8 procent 2017. Regeringsskifte väntas i parlamentsvalet i höst. Stora politiska skiljelinjer finns mot sittande regering, men tillväxtbilden förändras inte nämnvärt.
  • Estlands tillväxtprognos 2015 skrivs ned några tiondelar efter svag export. Tillväxten repar sig dock främst med stöd av konsumtionsboom och bl a stark svensk efterfrågan; BNP ökar med 2,7 respektive 3,4 procent 2016-2017.
  • Lettland växer snabbast av baltstaterna och med 2,7 respektive 3,5 procent de kommande åren. Det senare är dock bara något över potentiell nivå.
  • Litauen får beskedlig tillväxt i år, bromsad av ryska effekter men även låga exportpriser som drabbat viktig oljevaruexport. Tillväxten växlar upp till hyfsade ca 3 procent per år 2016-2017.
För mer information kontakta
Mikael Johansson, chef Östeuropa-Analys,
SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8093, 070-372 2826
mikael.johansson@seb.se

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk Analys
08-763 8032, 073- 523 7725
andreas.johnson@seb.se

Presskontakt
Anna Helsén, presschef
08-763 9947, 070-698 4858
anna.helsen@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.