Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Eastern European Outlook, mars 2015: Baltikum och Centraleuropa står väl emot Ukraina-konflikten och rysk recession

Baltikum  och Centraleuropa fortsätter att uppvisa god motståndskraft mot rysk-ukrainska konflikten samt ryska livsmedelssanktioner och accentuerad ekonomisk svaghet. Huvudskälet är gynnsamma villkor med starka realinkomster för hushållen (gäller särskilt Baltikum) som ger robust privat konsumtion. Framöver stöttar även ljusnande exportutsikter till Tyskland. Men tillväxttalen blir sammantaget måttliga de närmaste åren när rysk export viker och svaga företagsinvesteringar bara stärks långsamt som en följd av geopolitisk oro i regionen. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

Precis som i övriga Europa förblir inflationen mycket låg i Baltikum och Centraleuropa, framför allt på grund av låga energipriser. I Estland studsar dock inflation upp relativt snabbt i kölvattnet av en alltmer ansträngd arbetsmarknad där fortsatt emigration bidrar till ökad arbetskraftsbrist och fortsatt hög lönetillväxt. Samtliga baltstater brottas med emigrationsproblem och underliggande svag demografisk utveckling.

Den rysk-ukrainska konflikten bedöms fortfarande bli långvarig och vapenvilan bräcklig.

"Sanktionspolitiken är alltmer svårbedömd. Orsaken är tendenser till ökad splittring inom EU om en gemensam hållning mot Ryssland, såväl av nationellt ekonomiska skäl som politiska. Huvudscenariot är att sanktionerna från Väst ligger kvar åtminstone 2015" säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

Ryssland går mot ett stort BNP-fall i år i spåren av nedväxlingen av oljepris, den rubeldrivna inflationschocken och fortsatta finansiella sanktioner från Väst. Starka finansiella reserver utgör ett skydd närmaste åren. Men dessa gröps samtidigt ur och rysk ekonomi, som redan präglas av stora strukturproblem, kommer att vara i ett klart bräckligare tillstånd när den först 2017 kommer ur recessionen.

"President Putins stöd är fortsatt starkt, drivet av hanteringen av Ukraina och den aggressiva hållningen mot Väst. Samtidigt har oppositionen försvagats kraftigt senaste åren och får svårt att hinna organisera sig inför parlamentsvalet 2016. Den inrikespolitiska risken är därför liten de närmaste åren" säger Andreas Johnson, ansvarig för SEB:s Rysslands- och Ukrainaprognoser.

Ukraina är i akut ekonomisk kris, med närmast uttömda centralbanksreserver. Den nyligen beslutade utökningen av internationella stödlån samt kommande skuldnedskrivning med privata obligationsinnehavare gör att landet kan undvika en betalningsinställelse.

Detta är BNP-prognoserna för de sex länder som Eastern European Outlook täcker. SEB:s prognoser för 2015 och 2016 ligger generellt något lägre än konsensus. 

  • Rysslands BNP faller med 5,0 procent 2015 och sjunker 1,0 procent 2016. En viss uppgång i oljepriset bidrar till stabiliseringen. Rubeln är sårbar men stärks gradvis.  
  • Ukraina backar rejält även i år, med 6,0 procent. Valutaraset - som framöver vänds i en viss appreciering - bidrar till en svag exportdriven tillväxt på 1,0 procent 2016.
  • Polen, med relativt solida fundamenta, växer med 3,4 procent respektive 3,6 procent 2015-2016. Polen växer därmed snabbast i Östeuropa. Den negativa tillväxteffekten från schweizerfrancens uppgång på många polska bolån blir relativt liten.
  • Estlands starkt exportberoende ekonomi är sakta på väg ur en relativt djup tillväxtsvacka 2013-2014. BNP ökar med 2,2 procent i år och 2,7 procent 2016.
  • Lettland får oförändrad tillväxt på 2,4 procent i år följt av en stegring till 2,7 procent 2016. Stundande presidentval kan ge politisk instabilitet men ekonomin är robust.
  • Litauens tillväxt dämpas något i år, till 2,6 procent, men varvar upp till goda 3,5 procent 2016. Den viktiga energisektorns situation tryggas med stöd av en ny gasterminal och kraftkablar som radikalt minskar beroendet av rysk energiimport.
För mer information kontakta
Mikael Johansson, chef Östeuropa-Analys,
SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8093, 070-372 2826
mikael.johansson@seb.se

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk Analys
08-763 8032, 073- 523 7725
andreas.johnson@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
08-763 9947, 070-698 4858
anna.helsen@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.