Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn vänder åter uppåt

Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med 5 enheter till 59.  Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka ytterligare från 5 till 3 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 69 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 66. Andelen som tror på sjunkande priser faller till 10 procent från förra månadens 12. Andelen som tror på stillastående priser faller till 12 procent från förra månadens 14.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 59 vilket är en uppgång med 5 enheter från förra månaden.

- Efter tre raka månader av sjunkande Boprisindikator vänder förväntningarna nu åter uppåt. Två bidragande orsaker är sannolikt den minskade politiska osäkerheten i samband med att extravalet avblåstes och Riksbankens signaler om att reporäntan kommer att vara noll under lång tid framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,47 procent, 5punkter lägre än förra månaden, 0,52 procent.

- Även om hushållens förväntningar ännu har en bit kvar ned till marknadens och Riksbankens egna prognoser, så rör de sig i den riktningen. Det är logiskt att förväntningar om lägre reporänta också leder till högre förväntningar på boprisutvecklingen, säger Jens Magnusson.


Tre procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar bara tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tvåenheter från förra månadens fem procent.

Boprisindikatorn ökar i Östra Götaland men faller i Skåne och Norrland
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet och Västra Götaland är oförändrat på 66 respektive 58. I Skåne faller indikatorn till 49, vilket är en nedgång med två enheter från förra månaden. I Norrland backar indikatorn med 3 enheter till 50. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn ökat med en enhet från förra månaden och ligger nu på 57. I Östra Götaland är indikatorn 57 vilket är en uppgång med sju enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 december till 7 januari.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14 jan-15
49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54 59

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se