Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn stabiliseras på hög nivå. Fler än någonsin tror på stigande priser.

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens rekordnivå på 68. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 6 till 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 77 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 1 procentenhet från förra månadens 76 och är den högsta notering som hittills uppmätts. Andelen som tror på sjunkande priser stiger också, till 10 procent från förra månadens 8 procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn. Andelen som tror på stillastående priser förblir oförändrad från förra månadens 9.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67, en enhet lägre än förra månaden.

- Efter fyra månader av uppgångar stabiliseras Boprisindikatorn nu på en mycket hög nivå och marknaden står och väger. Låga räntor och stor efterfrågan talar för fortsatt uppgång medan amorteringskrav, skattehöjningar och ökat byggande talar för att förväntningarna nu kan komma att dämpas, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, 11 punkter lägre än förra månaden, 0,39 procent.

- Trenden har varit nedåtgående i flera månader och denna månad ser vi ytterligare ett stort steg nedåt i ränteförväntningarna. Trots det hänger hushållen inte med i Riksbankens takt och det är fortfarande ett betydande gap mellan vad hushållen tror om räntan och Riksbankens egen ränteprognos för det närmaste året, säger Jens Magnusson.  

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en enhet från förra månadens sex procent.

Boprisindikatorn ökar i Norrland, Östra Götaland och Skåne och faller i Västra Götaland
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Norrland från förra månadens 59 till 67. I Östra Götaland ökar den från 59 till 60 och i Skåne ökar den från 57 till 59. Svealand (exkl. Stockholm) och Stockholm ligger kvar på förra månadens nivå 71 respektive 79.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 31 mars till 8 april.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månaderna:

apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15
55 60 56 64 62 64 59 57 54 59 66 68 67

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom  Claes Eliasson, kommunikationschef
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se