Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn stabil på mycket hög nivå

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar något till 66 från förra månadens nivå på 65. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,20 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 4 till 5 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 75 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 2 procentenheter från förra månadens 73. Andelen som tror på fallande priser ökar med en enhet, till 9 procent från förra månadens 8. Den sammantagna effekten blir därför en svag uppgång i Boprisindikatorn för juni månad. Andelen som tror på stillastående priser minskar med 1 procentenhet till 11.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66, en enhet högre än förra månaden.

  • Boprisförväntningarna är stabila på en mycket hög nivå. Siffran för juni är bara två enheter lägre än rekordnoteringen från mars i år (68) och visar att turerna kring till exempel ett reglerat amorteringskrav verkar ha mycket liten påverkan på svenskarnas syn på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,20 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,20 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,28 procent.

  • Trenden att hushållen successivt sänker sina reporänteförväntningar fortsätter. Gapet mellan hushållens och den övriga marknadens bedömningar minskar därmed, även om det fortfarande är betydande, säger Jens Magnusson.   

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med en enhet från förra månadens fyra procent.

Boprisindikatorn ökar endast i Skåne och faller i alla övriga regioner utom i Östra Götaland där den ligger still

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar endast i Skåne från förra månadens 51 till 63. I Stockholm minskar den från 82 till 80, i Norrland från 69 till 61, i Västra Götaland från 65 till 64 och i Svealand (exkl. Stockholm) minskar den med fyra enheter från 70 till 66. I Östra Götaland ligger den still på 65.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 maj till 3 juni.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt14 sep-14 aug-14 jul-14 jun-14
66 65 67 68 66 59 54 57 59 64 62 64 56

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Claes Eliasson, Kommunikationschef
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se