Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn på ny rekordnivå

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 7 enheter till nya rekordnivån 66. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 3 till 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 5 procentenheter från förra månadens 69 och en procentenhet högre än den tidigare rekordnoteringen från juni 2007. Andelen som tror på sjunkande priser faller med två enheter till 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 13 procent från förra månadens 12.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 66 vilket är en uppgång med 7 enheter från förra månaden.

- Hushållens förväntningar på stigande bostadpriser har aldrig varit högre. Med den senaste månadens uppgång passeras den gamla rekordnoteringen från juni 2007,säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Boprisindikatorn mäter utvecklingen av hushållens förväntningar på bostadsmarknaden men ger i sig inte svar vilken enskild orsak som är avgörande för den aktuella rekordnoteringen.

- Vi ser just nu en kombination av låga räntor, litet utbud av bostäder och en relativt stark köpkraft hos hushållen. Den kombinationen väger uppenbarligen tyngre i hushållens prognos än de förväntade effekterna av amorteringskrav, eventuella skattehöjningar och löften om ett ökat byggande. Samtidigt är dessa förväntningar oroande för den som är bekymrad över att hushållens skulder ska fortsätta att öka. Möjligen kan de nya siffrorna påskynda diskussionerna om ytterligare politiska åtgärder för att dämpa skuldutvecklingen, säger Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,42 procent, 5 punkter lägre än förra månaden, 0,47 procent.

- Hushållens förväntningar på reporäntan om ett år ligger högre än både Riksbankens och marknadens bedömningar. Vi ser dock en gradvis nedjustering av förväntningarna och differensen blir allt mindre, säger Jens Magnusson.  

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med fyra enheter från förra månadens tre procent.

Boprisindikatorn ökar i alla regioner utom Skåne där den faller
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Stockholmsområdet från förra månadens 66 till 76. Norrland ökar med 7 enheter till 57 och Svealand (exkl. Stockholm) från 57 till 63. Västra Götaland ökar från 58 till 62 och i Östra Götaland är indikatorn 62 en uppgång med fem enheter från förra månaden. I Skåne faller indikatorn till 45, vilket är en nedgång med fyra enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 januari till 4 februari. 

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15
47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54 59 66

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, kommunikationschef
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se