Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn fortsätter att öka

Hushållens förväntningar på bostadspriser ökar till 67 från förra månadens nivå på 66. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på 5 procent vilket är samma som förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 75 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är samma nivå som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med en enhet, till 8 procent från förra månadens 9. Den sammantagna effekten blir därför en svag uppgång i Boprisindikatorn för juli månad. Andelen som tror på stillastående priser ökar med 1 procentenhet till 12.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 67, en enhet högre än förra månaden.

- För tredje månaden i rad ser vi en uppgång från redan mycket höga nivåer. Boprisindikatorn är nu bara en enhet ifrån rekordnoteringen från i mars i år. De enskilda tecken vi sett på en något lugnare utveckling inom vissa delmarknader verkar inte ha påverkat hushållens sammantagna syn på den framtida prisutvecklingen säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,22 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,22 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,20 procent.

- Det innebär ett slut på den senaste tidens successiva anpassning nedåt av hushållens förväntningar på reporäntan. Förväntningarna vänder nu alltså uppåt och det sker trots att Riksbanken under mätperioden meddelade ytterligare en sänkning, säger Jens Magnusson.  

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn ökar i Norrland och i Västra Götaland, ligger still i Stockholm och Skåne samt faller i övriga regioner.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar i Norrland från förra månadens 61 till 65 och i Västra Götaland från 64 till 66. I Svealand utom Stockholm minskar den från 66 till 64 och i Östra Götaland från 65 till 64. I Stockholm och Skåne ligger den still på 73 respektive 63.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 juni till 7 juli.

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

Juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt14 sep-14 aug-14 jul-14
67 66 65 67 68 66 59 54 57 59 64 62 64

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
070-6984858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2015 uppgick koncernens balansomslutning till 2 979 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 832 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.