Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisförväntningarna tar ett jättekliv till ny rekordnivå

Hushållens förväntningar på bostadspriserna stiger kraftigt och Boprisindikatorn är uppe på nya rekordnivån 72. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger med 3 procentenheter till 6 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 80 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 6 enheter från förra månaden och den högsta uppmätta siffran någonsin. Andelen som tror på fallande priser ökar med en enhet, till 8 procent från förra månadens 7. Andelen som tror på stillastående priser sjunker med fem enheter och ligger nu på 7 procent. Den sammantagna effekten blir därför att Boprisindikatorn stiger kraftigt för september månad.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 72 vilket är fem enheter högre än förra månaden.

- Det är en överraskande stor ökning och långt över den tidigare rekordnivån. Utvecklingen drivs på av rapporterna om ett litet utbud på bostadsmarknaden och en tydlig bild av att räntorna kommer att vara fortsatt låga. Det här kan förstås vara positivt för den som äger sin bostad men det är knappast bra nyheter för den som oroar sig för boprisernas ökningstakt och hushållens skuldsättning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,19 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,19 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,13 procent.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är uppgång med tre enheter från förra månaden.

- Hushållen har haft en stark preferens för rörliga räntor de senaste åren. Det har lett till låga räntekostnader men också till en ökad sårbarhet eftersom eventuella räntehöjningar får en direkt och kraftig påverkan på väldigt många hushåll. Det kan därför vara positivt att vi nu ser en fördubbling av andelen hushåll som överväger att binda räntan, även om ökningen sker från en väldigt låg nivå, säger Jens Magnusson.  

Boprisindikatorn fortsätter att öka i Svealand utom Stockholm, Norrland, Stockholm och Skåne men faller i övriga regioner.
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Svealand utom Stockholm, från förra månadens 62 till 72. I Stockholm ökade den från 73 till 76, i Norrland från 69 till 71 och i Skåne från 57 till 61. I Västra Götaland minskar den från 72 till 71 och i Östra Götaland från 64 till 62.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 25 augusti till 2 september

Boprisindikatorn - Utveckling senaste 12 månaderna:

sep-15 aug-15 juli-15 jun-15 maj-15 apr-15 mar-15 feb-15 jan-15 dec-14 nov-14 okt14
72 67 67 66 65 67 68 66 59 54 57 59

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, Privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se