Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Deloitte/SEB CFO Survey: Exporten i medvind stärker bred tillväxt

Trots motvind från ett alltjämt svagt Europa är den svenska ekonomin på väg uppåt för första gången sedan 2011. Uppgången stärks av bostadsinvesteringar och väntad privat konsumtion. Men den stora skillnaden är att tillverkningsindustrin nu ger draghjälp. Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015. Det visar rapporten Deloitte/ SEB CFO Survey som publiceras två gånger varje år.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta prioriteringarna och affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.

Sysselsättningen ökade i slutet av 2014 och det finns många tecken på att uppgången fortsätter under det första halvåret 2015. Men det finns också en stor osäkerhet. Var tredje företag hävdar att politiska läget påverkar verksamheten negativt och det finns fortfarande osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen och påverkan på orderingång.

- Sammantaget ser företagen ljusare på den närmaste framtiden, men det beror snarare på en anpassning till en i många avseenden ny verklighet än att fundamentala faktorer har blivit mer positiva, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB, och fortsätter: Finanscheferna tror själva på en stark organisk tillväxt under 2015, vilket stämmer väl överens med vår BNP-prognos.

Förbättrade kassaflöden och ett ökat fokus på köp, försäljningar och fusioner av företag-M&A, investeringar och geografisk expansion bör kunna leda till nyanställningar under 2015 även om omvärlden och makroförutsättningarna fortfarande är osäkra. Den högre M&A-aktiviteten under 2014 förväntas bestå eller till och med öka något under 2015.

- Trots en mycket stark finansiell ställning, god tillgång till finansiering och ljusa framtidsutsikter så prioriteras fortfarande amortering av skulder och fokus på kostnadsreduktioner högst av ekonomicheferna i de större bolagen, vilket är något överraskande säger Tom Pernodd, Partner på Deloitte.

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i januari/februari och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta
Johan Lindgren, Kreditstrateg, SEB 
+46 8-506 231 64, johan.y.lindgren@seb.se

Tom Pernodd, Partner, Deloitte
+46-75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press chef SEB
+46 70 698  48 58, anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 December 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 708  miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se