Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 25 mars 2014

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum tisdagen den 25 mars 2014 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Ledamöter av den verkställande ledningen finns på plats för att svara på frågor från aktieägarna. Aktieägarna kommer också att ges möjlighet att pröva olika digitala SEB-lösningar såsom mobila banktjänster.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com/sv, tisdagen den 25 februari 2014. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 25 februari 2014.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 25 februari 2014.

Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2014

För ytterligare information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.