Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2014: Högt nysparande bidrar till rekordförmögenhet hos hushållen

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 229 miljarder kronor till 11 458 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2014. En bidragande orsak var ett högt nysparande. Skuldkvoten, mätt som hushållens skulder i förhållande till tillgångar, fortsätter att sjunka och ligger nu på knappt 22 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det tredje kvartalet till 11 458 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån någonsin. Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 229 miljarder kronor eller cirka 2 procent.

  • I den politiska turbulens vi nu går igenom lyfts ofta starka offentliga finanser fram som en lugnande faktor. Det faktum att hushållens balansräkningar är starka och att nettoförmögenheten aldrig varit större är även det betydelsefullt för att hålla igång ekonomin i osäkra tider, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under tredje kvartalet var ökningen 1,3 procent vilket kan jämföras med 1,1 procent motsvarande kvartal 2013. Årstakten var 5,2 procent, vilket är en ökning från 4,4 procent för ett år sedan. Det bör noteras att det kommande amorteringskravet på nya bolån aviserades av Finansinspektionn först under det fjärde kvartalet och alltså inte påverkar de siffror som redovisas här.

  • Hushållens skulder minskar som andel av tillgångarna men ökar både i absoluta tal och som andel av de disponibla inkomsterna. Vi kommer därmed att få se ett fortsatt stort fokus på skulddämpande åtgärder och de närmaste kvartalen kommer att utvisa vilka effekter dessa får, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2014, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  11 458
Varav tillgångar 14 678
Varav skulder - 3 220

 
Förändring nettoförmögenhet 229
Varav tillgångar 271
Varav skulder - 42
Nysparande 35
Värdeförändring direktägda aktier -5
Värdeförändring bostäder 116
Värdeförändring övrigt 125

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2014-09-30

  Totala tillgångar, Mdr  
Ränterelaterat 3 803 +2,8
Aktierelaterat 4 490 +1,0
Bostäder 6 274 +1,9

 

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se