Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2014: Hushållens balansräkningar fortsätter att stärkas

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 261 miljarder kronor till  10 763 miljarder kronor under det första kvartalet 2014.  Nettoförmögenheten steg med 2,5 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångar, sjönk och ligger nu på 22,5 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som  presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade till 10 763 miljarder kronor under det första kvartalet och når därmed sin högsta nivå någonsin. Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 261 miljarder kronor eller cirka 2,5 procent.

  • Ett högt nysparande, en bra börsutveckling och fortsatt stigande bostadspriser har bidragit till att hushållens samlade tillgångar har ökat under det första kvartalet 2014, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under första kvartalet var ökningen 1,0 procent, vilket är samma ökningstakt som motsvarande kvartal 2013. Årstakten var 4,7 procent, vilket kan jämföras med 4,3 procent första kvartalet 2013.

  • Upplåningstakten ökar och bolånen ökar som andel av hushållens totala skulder. Samtidigt är takten låg i ett lite längre tidsperspektiv och dessutom ökar tillgångarna snabbare än skulderna vilket gör att skuldkvoten sjunker, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet 2014, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  10 763
Varav tillgångar 13 890
Varav skulder - 3 127
Förändring nettoförmögenhet 261
Varav tillgångar 378
Varav skulder - 35
Nysparande 40
Värdeförändring direktägda aktier 64
Värdeförändring bostäder 66
Värdeförändring övrigt 123


Fördelning av hushållens tillgångar, 2014-03-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv4 2013, %
Ränterelaterat 3 694 +4,7
Aktierelaterat 4 214 +1,4
Bostäder 5 982 +1,1

 

För mer information kontakta:
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12
americo.fernandez@seb.se
Press:
Claes Eliasson, pressansvarig
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se