Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2013: Hushållens samlade nettoförmögenhet har aldrig varit större

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 343 miljarder kronor till  9 515 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2013.  Det innebär en ökning med 3,7 procent. Under helåret 2013 ökade nettoförmögenheten med cirka13 procent. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångar, sjönk och ligger nu på 24,6 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som  presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade till 9 515 miljarder kronor under det fjärde kvartalet vilket är den högsta nivån någonsin. Värdet på hushållens nettotillgångar ökade med 343 miljarder kronor eller cirka 3,7 procent.

Under helåret 2013 ökade värdet på hushållens nettotillgångar med 1 115 miljarder kronor eller 13,3 procent.

  • Den starka ökningen av hushållens samlade tillgångar förklaras till stora delar av en god börsutveckling och en stadig ökning av värdet på bostäder, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Även hushållens upplåning fortsätter att öka. Under fjärde kvartalet var ökningen 1,1 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än motsvarande kvartal 2012. Årstakten var 4,7 procent, vilket kan jämföras med 4,2 procent år 2012.

  • Vi ser en relativt stadig ökning av hushållens skulder på mellan fyra och fem procent om året, vilket huvudsakligen förklaras av stigande bostadspriser och därmed tillhörande bostadslån. Samtidigt ökar tillgångarna snabbare, så trots de ökande bruttoskulderna minskar skuldkvoten, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2013 9 515
Varav tillgångar 12 612
Varav skulder - 3 097
Förändring nettoförmögenhet 343
Varav tillgångar 378
Varav skulder - 35
Nysparande 69
Värdeförändring direktägda aktier 99
Värdeförändring bostäder 47
Värdeförändring övrigt 163

Fördelning av hushållens tillgångar, 2013-12-31

Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv3 2013, %
Ränterelaterat 3 527 +2,3
Aktierelaterat 4 150 +6,5
Bostäder 4 934 +1,0

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-786 90 12, 070-739 21 59
americo.fernandez@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, pressansvarig
08-763 9919, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se