Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s resultat i ECB:s och EBA:s översyn av kreditkvalitet och stresstest

Resultaten av de europeiska tillsynsmyndigheternas genomgång av kreditkvalitet och kapitalsituation under stressade förhållanden finns nu tillgängligt på SEB:s hemsida. De standardiserade utfallen redovisas för SEB-koncernen och de fyra dotterbankerna inom euroområdet, dvs Estland, Lettland, Litauen och Tyskland.

http://www.sebgroup.com/sv/ir

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör
+46 (70) 550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

Presskontakt
Laurence Westerlund, Pressansvarig
+46(0) 70 763 8627
laurence.westerlund@seb.se
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 840 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 632 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.