Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsrapportering för 2013 publicerad

SEB:s årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på www.sebgroup.com/sv tillsammans med Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) rapport (eng). Även SEB:s hållbarhetsrapport (eng) och årsöversikt finns tillgängliga på bankens webbsida.

    

För mer information kontakta

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations
08 763 8501, 070 763 8501
    
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv