Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB tredje kvartalet 2014: Rörelseresultat 6,7 miljarder kronor (4,6)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • Än en gång är det tydligt att uppgången i världsekonomin är skör och att företagen är mer avvaktande. I det här klimatet ger vårt fokus på kunderna stabilitet i intjäningen.
  • Samtliga verksamheter ökade intäkterna och visade tillväxt i kundbasen med god kostnadskontroll. Rörelseintäkterna och resultatet var högre än det förra kvartalet trots att sommarmånaderna precis som vanligt var lugnare.
  • Vår ökade kostnads- och kapitaleffektivitet gjorde att räntabiliteten i kvartalet uppgick till 17,3 procent; 13,8 procent exklusive engångsposter. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 16,2 procent.

Kvartalets rörelseintäkter uppgick till 12,7 miljarder kronor. I intäkterna ingick en positiv engångseffekt från en försäljning av MasterCard-aktier till ett belopp om 1,3 miljarder kronor. Exklusive denna effekt uppgick rörelseintäkterna till 11,3 miljarder kronor, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2013. Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent till 5,5 miljarder kronor. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,3 miljarder kronor (6,7 miljarder kronor inklusive engångseffekten), vilket var 16 procent högre än det tredje kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 473 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 13 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 122 procent. Likviditetsreserven uppgick till 613 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 840 miljarder kronor.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/presentations/interim/pressconference_2014_q3.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations1/factbook/2014_q3_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 840 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 632 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.