Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer kortinlösenverksamhet till Nordic Capital

Som Nordens företagsbank har SEB ett brett erbjudande till företagskunder där effektiva betalningslösningar är en viktig del. SEB är den ledande aktören inom företagskort i Norden med närmare fyra miljoner kort utgivna under varumärken som Eurocard, MasterCard, Visa och Diners Club. Vidare bedriver SEB inlösenverksamhet i kortinlösenbolaget Euroline AB. SEB har nu träffat avtal om försäljning av Euroline AB till Nordic Capital för 2,2 miljarder kronor på skuldfri basis.

Euroline har en stark marknadsposition inom framförallt e-handel och reseverksamhet och tillhandahåller inlösentjänster till SEB:s företagskunder motsvarande affärsvolymer om cirka 100 miljarder kronor och över 200 miljoner transaktioner per år. I samband med försäljningen av Euroline etablerar SEB ett samarbete med Nordic Capital vad gäller kortinlösen.

- Vi har de senaste åren fokuserat bankens verksamhet inom våra kärnområden och där vi kan skapa störst långsiktigt värde för våra kunder. Regelverksförändringar och en snabb utveckling vad gäller tekniska lösningar innebär att kortinlösenverksamhet framöver kräver såväl stor skala som stora investeringar i teknologi. Försäljningen av Euroline är ett exempel på att vi är med och verkar för en bättre finansiell infrastruktur som gagnar kunderna. Nordic Capital har en god historik av att utveckla bolag i sektorn och med dem som ägare kommer Euroline att kunna erbjuda våra företagskunder än bättre inlösenlösningar och geografisk täckning, säger SEB:s koncernchef och VD Annika Falkengren.

Den sålda verksamheten omfattar drygt 50 medarbetare. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2014 under förutsättning att nödvändiga tillstånd har erhållits och innebär en reavinst för SEB om cirka 1,9 miljarder kronor.

Innan transaktionen stängs kommer SEB att ha möjlighet att investera upp till 25 procent i den nya inlösenverksamhet som Nordic Capital avser att utveckla.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, +46 70 550 3500
Ulf Grunnesjö, IR-chef, +46 70 763 8501
  
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 651 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 504 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv