Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer finansiellt innehav av MasterCard aktier

SEB har avyttrat hela sitt innehav av aktier i Mastercard Inc, vilket motsvarar mindre än 0,2 procent av bolagets aktiekapital. Innehavet inom SEB Kort går tillbaka till när Mastercard var en medlemsägd organisation, medan det i dag är noterat på New York-börsen.

Reavinsten efter skatt beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor och kommer att ingå i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Eftersom innehavet har marknadsvärderats över eget kapital som Övriga totalintäkter kommer storleken av  SEB:s egna kapital att vara opåverkat. Den positiva effekten på kapitalkvoterna beräknas till 20 punkter, vilket vid slutet av juni skulle ha inneburit en kärnprimärkapitalkvot om 16,2 procent och kapitaltäckningsgrad om 20,7 procent, proforma.

Försäljningen påverkar inte SEB:s kortverksamhet. SEB har ett brett erbjudande till företagskunder där effektiva betalningslösningar är en viktig del. SEB är den ledande aktören inom företagskort i Norden med närmare fyra miljoner kort utgivna under varumärken som Eurocard, MasterCard, Visa och Diners Club.

För mer information :
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör 
08-76385 77, 070-550 3500

Ulf Grunnesjö, IR-chef, 08-763 8501, 070-763 8501

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.