Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Riksbankens räntesänkning påverkade inte hushållens förväntningar på bopriserna

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. Detta trots Riksbankens överraskande stora sänkning av reporäntan i början av juli. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti som presenteras idag.  Boprisindikatorn sjunker från 64 till 62 vilket fortfarande är en historiskt hög nivå.

Av de tillfrågade hushållen svarar 70 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 71. Andelen som tror på fallande priser har ökat till 8 procent mot förra månadens 7 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 13 procent, att jämföra med 15 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 62 vilket är en sänkning med två enheter från förra månaden.

- Det är en stor majoritet som tror på fortsatta prisuppgångar. Det stora lyftet kom dock redan förra månaden och Riksbankens stora sänkning av reporäntan fick alltså inte Boprisindikatorn att lyfta ytterligare. En tänkbar förklaring är att räntorna redan är så låga att hushållen inte tror att ytterligare sänkningar har någon större betydelse. Det kan också vara så att de förväntar sig att de sänkta räntorna kommer att vägas upp av åtgärder som är inriktade på att minska hushållens skuldsättning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,45 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,45 procent, vilket är betydligt lägre än förra månadens nivå (0,84). Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 20 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

- Hushållens förväntningar på reporäntan har anpassats nedåt efter Riksbankens sänkning. Det är naturligt och det anmärkningsvärda är snarare att dessa sänkta ränteförväntningar inte tryckt upp förväntningarna på huspriserna, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är visserligen en mycket låg andel men ändå en fördubbling från förra månadens 2 procent. 

Boprisindikatorn ökar till ny högsta nivå i Stockholm men faller i Norrland

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet stiger till den nya rekordnivån 72 från 70 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 51, vilket är uppgång med åtta enheter från 43 förra månaden. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn stigit fyra enheter från förra månaden och ligger nu på 66. I Västra Götaland är indikatorn 63 vilket är en uppgång med fyra enheter från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 29 juli till 6 augusti.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14
51 50 53 53 49 47 54 55 60 56 64 62

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom       Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se