Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB registrerad som "swap dealer" under Dodd-Frank Act

SEB har nu registrerats som "swap dealer" med tillstånd att teckna derivatkontrakt med kunder och motparter som faller under amerikansk lagstiftning. Tillståndet innebär att banken klarar att möta kraven i Dodd-Frank Act, en lag som syftar till att minska risker, skydda investerare och öka transparansen vid derivathandel.

- Det är ett naturligt steg för att förstärka relationen med kunder och motparter. Dodd-Frank Act handlar om att göra marknader mer transparenta och säkra genom bland annat ytterligare rapporterings- och clearingkrav. Registreringen innebär att vi slår vakt om vår roll som den ledande nordiska företagsbanken såväl för våra hemmamarknadskunder som vad gäller internationell handel med nordiska derivatprodukter och valutor, säger Joachim Alpen, chef för Markets i SEB.

En swap är ett derivatkontrakt, som används för att hantera exempelvis ränte- eller valutarisker.

SEB har redan tillstånd att handla med swapkontrakt i Europa enligt EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Som registrerad "swap dealer" förbinder sig SEB att också följa en del unika och mer långtgående regler i amerikanska regelverket.

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act infördes som en följd av finanskrisen och G20-ländernas ambition att reformera de finansiella marknaderna. Den reglerar bland annat alla typer av handel med derivatinstrument.

Läs mer om Dodd-Frank Act hos U.S. Commodity Futures Trading Commission på www.cftc.gov.


För mer information kontakta
Joachim Alpen, chef för Markets
08-506 23 296
joachim.alpen@seb.se
Presskontakt
Anna Helsén, presschef  
+46(0) 70 698 48 58
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.