Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Omprövningarnas tid färgar konjunktur och marknad

USA:s ekonomi blev alltmer självgående under 2013 och har visat tecken på fortsatt uppgång. Likväl går den globala återhämtningen i otakt. Nu får bl a BRIC-länderna spela andrafiolen i tillväxtorkestern. Världsekonomin och jobben behöver fortsatt stöd av penningpolitiken - monetära stimulanser sätter nya rekord. Akuta krisförlopp blev färre i fjol alltmedan förra årets börsrekord, stigande huspriser och krympande kreditspreadar - t ex mellan euroländerna - bekräftade en intensiv men inte problemfri jakt på avkastning. Vi befinner oss i omprövningarnas tid.

Hur trygg är världsekonomins återhämtning och vad kommer därefter - är det stagnation, stagflation eller återgång till traditionella konjunkturmönster? Kommer USA att återse inflationsspöket och vad betyder det i så fall för Federal Reserve och resten av världen? Vilket är ECB:s nästa steg och blir det startskottet för en svagare euro? Måste vi ha beredskap för nya hårda skuldrekonstruktioner i Europa? I vilken utsträckning påverkar supervalåret 2014 (EU/USA) den ekonomiska och finansiella utvecklingen? Hur stressad är börsen? 

Svenska konjunkturindikatorer pekar tydligt uppåt men industrin tvekar. Riksbanken "rensade bordet" före jul med en nedjusterad ränta, räntebana och inflationsprognos. De politiska blocken verkar byta ekonomisk-politiska strategier och fajten om trovärdighet kring statsfinanserna rullar vidare när dagarna räknas ned inför årets val.

Ska vi räkna med samsyn kring skattehöjningar kommande mandatperiod? Kommer svenska bostadspriser att börja svaja på samma sätt som i Norge? Hur påverkar dessa faktorer tillväxtutsikterna för ekonomin och Riksbankens planerade räntehöjningar? Och finns det kraft kvar i kronförstärkningen?

Tid: Tisdagen den 11 februari 2014
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats:  SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, rum 16

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404

Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.