Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Selektivt risktagande i svårnavigerad marknad

Ett utmanande marknadsklimat kräver selektivitet och precision, och avkastnings-förväntningarna måste nyanseras. Det skriver SEB:s experter i en ny upplaga av Investment Outlook. De menar att högt värderade tillgångar är fortsatt attraktiva, men den höga värderingen medför begränsad uppsida, och samtidigt erbjuder räntemarknaden få alternativ för den som söker avkastning.

Hur man som investerare bör agera i denna miljö är ämnet för ett fördjupningstema i rapporten.

- Det finns inga gratisluncher, högre förväntad avkastning hänger alltid ihop med högre risktagande. Slutsatsen blir att ett selektivt risktagande är att föredra. Vissa risker är värda att ta, andra inte, säger Ann Grevelius, chef Investeringsstrategi SEB.

Värderingarna är på många håll aningen ansträngda. Detta är dock sällan detsamma som en tydlig nedsida för börsen, men innebär ändå att potentialen uppåt blir begränsad. De korta räntorna är fortsatt mycket låga. Obligationsräntorna kommer troligtvis att vända upp i linje med starkare global tillväxt framöver. High yield har fungerat väl under lång tid, men ränteskillnaderna mellan statsobligationer och företagsobligationer har minskat och detsamma gäller avkastningspotentialen.

I jakten på avkastning har räntemarknaden fortsatt att utvecklas och vi har i temat "Utmanande räntemiljö ställer befogade frågor" tittat närmare på räntemarknadens långsiktiga förutsättningar och några av de placeringsalternativ som kan följa i spåren av high yield-obligationer.

- Sammantaget är vår bedömning att avkastningsförväntningarna måste nyanseras. Högt värderade tillgångar är fortsatt attraktiva, men den höga värderingen medför begränsningar på uppsidan. Samtidigt erbjuder räntemarknaden få alternativ för den som söker avkastning, säger Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 

För mer information kontakta:
Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB
08-763 69 21

Ann Grevelius, chef Investment Strategy SEB
08-763 63 04
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 651 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 504 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com/sv