Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Investment Outlook: Marknader i väntan på vinster

Konjunkturen fortsätter att stabiliseras och världsbilden målas i ljusa färger. Räntorna är låga, riskaptiten god, aktiemarknaden har utvecklats väl och nu tar också företagsaffärerna fart. Kan vi räkna med att dessa trender kommer att fortsätta eller är nästa steg en paus?

Ger högre BNP-tillväxt automatiskt bränsle till fortsatt stigande aktiemarknader?

- Både ja och nej. Börsen är en ledande indikator som stiger på förhoppningar om en ljusare framtid - och när vi väl synar korten och konstaterar att tillväxten faktiskt tar fart, har aktiemarknaden ofta redan tagit ut delar av segern i förskott. Samtidigt ger en ökad optimism självfallet möjligheter till högre vinster, vilket är det mest effektiva bränslet till börsen. Förra året steg aktier främst på förhoppningar om högre vinster - nu är det upp till bevis, säger Ann Grevelius, chef Investeringsstrategi SEB.

Global ekonomi, med USA i spetsen, fortsätter att utvecklas väl. Räntorna är fortsatt låga, värderingen på aktiemarknaden har stigit. Emerging Markets halkar alltjämt efter, tyngda av strukturella utmaningar och lägre tillväxttal. I detta nummer av Investment Outlook har vi valt att studera Afrika närmare. Vi konstaterar att förutsättningarna mellan enskilda länder i Afrika är mycket olika. Och att det inte alltid går att dra ett likhetstecken mellan intressanta ekonomier och intressanta investeringsmöjligheter.

- Framväxandet av en ekonomisk medelklass i Afrika kan på sikt bli en allt starkare motor på hemmamarknaderna. Att drygt 40 procent av befolkningen söder om Sahara är under 14 år erbjuder i sig fantastiska möjligheter, men utgör samtidigt en stor utmaning när det gäller att skapa jobbmöjligheter för denna enorma arbetskraftsresurs. Afrika söder om Sahara erbjuder möjligheter, men för aktieplacerare är det svårt att nå den mest intressanta exponeringen, konstaterar Ann Grevelius.

Portföljstrategiskt är allokeringsfrågan idag en balansgång mellan å ena sidan relativt högt värderade aktiemarknader i industrivärlden, lägre värderade - men mer instabila - tillväxtmarknader och å andra sidan en räntemarknad som ger en fortsatt låg nominell avkastning.

- Vi föredrar fortsatt en lägre värderad europeisk aktiemarknad framför en högre värderad amerikansk. Vi väljer att ta vår tillväxtmarknadsexponering i Asien och vi håller fortsatt en relativt hög risk i våra ränteportföljer med fokus på företagsobligationer inom High Yield-segmentet, säger Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet och utsikterna för sju tillgångsslag samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se  

För mer information kontakta:

Hans Peterson, chef tillgångsallokering SEB
08-763 69 21
  
Ann Grevelius, chef Investment Strategy SEB     
08-763 63 04
Presskontakt:

Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.