Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSMÖTE

SEB presenterar Eastern European Outlook

De flesta ekonomier i Östeuropa - med notabla undantag för Ryssland och Ukraina - inledde ungefär för ett år sedan en gradvis återhämtning efter att ha bottnat ur våren 2013, ungefär i linje med trenden i väst. Även under andra kvartalet i år hölls tillväxten på många håll uppe i en hygglig takt. Detta trots den rysk-ukrainska konfliktens utbrott förra vintern och fortsatt svag rysk tillväxt. Men kan verkligen Östeuropas ekonomier stå emot den geopolitiska osäkerheten om konflikten blir långvarig eller knäcks återhämtningen av försvagade investeringar och export? Sviktande tillväxt i eurozonen är ännu ett orosmoln som dykt upp: är det en kortvarig svacka och kan Östeuropa i denna osäkra miljö fortsätta att hålla Tyskland i handen?

  • Kommer Ryssland - som pressas av svaga investeringar, försvagad köpkraft för hushållen och sjunkande oljepris - att tippa över i recession?
  • För Ukraina är frågan hur djupt BNP-fallet blir i år; när vänder det och behövs mer internationella stödlån?
  • Kan ett fundamentalt relativt starkt Polen stå emot påfrestningar och osäkerhet i närområdet?
  • Baltikum utmärker sig i Östeuropa med relativt stor exponering i Ryssland-handeln; kan den goda reallöneutvecklingen för hushållen trots geopolitisk osäkerhet utgöra en fortsatt stabiliserande faktor?

En särskild temaartikel behandlar Rysslands planer på en Eurasisk ekonomisk union, tänkt som motvikt till EU.

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid: Onsdagen den 8 oktober 2014 kl 10.00
Plats: SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Välkomna!

För mer information: Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
Presskontakt: Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.