Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Bräcklig återhämtning med nya hotbilder - deflationsfokus

Den globala återhämtningen får allt starkare fotfäste efter den värsta krisen på nästan 80 år. Men takten i återhämtningen räcker inte för att undanröja kvarstående svagheter från krisen samtidigt som nya hotbilder riskerar att lägga hinder i vägen. I eurozonen rullar hjulen fortfarande för långsamt för att skapa säkerhetsavstånd till ökade deflationsrisker. Ny allvarlig geopolitisk osäkerhet har dessutom tillkommit genom Ukrainakrisen, vilket minskar företags vilja att investera och nyanställa i en miljö med global överskottskapacitet. En mager tillväxt innebär ett stort tryck mot politiska system och centralbanker att pröva nya vägar för att få ned en hög arbetslöshet, inte minst bland unga, och undvika ett Japanscenario.

Hur självgående har den globala återhämtningen blivit och vilka är riskerna för tillväxtbakslag i USA, Europa och Asien? Hur ändras förutsättningarna för världsekonomin - och den ryska ekonomin - av Ukrainakrisen? Vilken väg väljer Europeiska centralbanken - och politikerna - för att hantera en hög arbetslöshet och starka disinflationistiska krafter? Hur påverkas börser, räntor, euron och dollarn av de ekonomiska utsikterna?

Svenska företag uttrycker försiktig optimism om framtiden och indikatorer pekar på en tillväxtaccelera-tion de närmaste åren. Men förhoppningarna vilar på en alltjämt osäker omvärldsefterfrågan medan utrymmet för ytterligare inhemska stimulanser begränsats. Trots budgetutrymme har såväl regering som Socialdemokrater och Miljöpartiet frivilligt iklätt sig en finanspolitisk tagelskjorta. Svensk deflation utmanar det stabiliseringspolitiska ram-verket med Riksbankens inflationsmålspolitik och tilltron till bankens prognosmodeller för inflation och styrränta.

Ger ett nytt politiskt landskap efter höstens riksdagsval bättre eller sämre förutsättningar för en ekonomisk politik som skapar förutsägbarhet och tillväxt? Vilka steg väljer Riksbanken att ta för att ta sig ur deflationens grepp - kommer ny okonventionell penningpolitik? Ska kronan att försvagas från dagens nivåer - är det kanske det enda sättet att få upp inflationen till målet 2 procent?

Tid:      Tisdagen den 13 maj 2014 kl 10.05
            Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Plats:   Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se, tel 070-698 48 58 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 651 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 504 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.

.