Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar Eastern European Outlook

De flesta ekonomier i Östeuropa - med notabla undantag för Ryssland och Ukraina - inledde i höstas en gradvis återhämtning efter att ha bottnat ur andra kvartalet 2013, ungefär i linje med utvecklingen i väst. Förbättringen är tydligast i den centrala regionen som fått stöd av ökad tillväxt i Tyskland och stabilisering av eurozonens ekonomi och banksystem. I Baltikum har Lettland och Litauen, pådrivna av växande privat konsumtion, fortsatt att tuffa på med högsta tillväxten i EU i fjol medan Estland slirat betänkligt.

Men fortsätter konjunkturuppgången - eller riskerar den allvarliga geopolitiska oron runt Krim, med spänningarna mellan Ryssland och Ukraina samt mellan Ryssland och väst att sätta stopp för uppgången?

Fortsätter tillväxten att falla i Ryssland så att landet går in i recession och hur djup blir den ekonomiska krisen i Ukraina - två länder som var på väg åt fel håll ekonomiskt redan innan konflikten bröt ut?

Vad får allt detta för konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i öst och väst: Kan Estland, Lettland, Litauen och Polen, som alla fått bukt med tidigare ekonomiska obalanser och i dag står på fast mark, stå emot återverkningarna från Ryssland-Ukraina-krisen?

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid:      Onsdagen den 26 mars 2014 kl 10.00

Plats:   SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Välkomna!

För mer information: Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
Presskontakt: Anna Helsén, presschef, anna.helsen@seb.se 070-698 48 58

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.