Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens tro på bostadsmarknaden vänder åter uppåt och närmar sig ny rekordnivå

Efter en tillfällig nedgång förra månaden ökar Boprisindikatorn igen från 62 till 64. Samtidigt ser hushållen att det är viktigt att generellt sett minska skuldsättningen och att amorteringskrav är det bästa sättet att göra det. Det visar SEB:s Boprisindikator för september som presenteras idag.

Av de tillfrågade hushållen svarar 72 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 70. Andelen som tror på fallande priser ligger kvar på samma nivå som förra månadens 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 11 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 64 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden.

- Förväntningarna på stigande priser är tillbaks och snuddar vid rekordnivån från 2007. Utvecklingen drivs av låga räntor, bostadsbrist och stort bostadsfokus i media, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

I takt med att bostadspriserna har stigit har också hushållens skulder ökat. 85 procent av hushållen menar att det är viktigt att denna utveckling ändras och hushållens skuldbörda minskar.

- Det finns ett överraskande starkt medhåll från hushållen när det gäller behovet att minska skuldbördan. Intressant är också att det inte är någon större skillnad i uppfattning mellan de som har bolån själva och de som inte har det, säger Jens Magnusson.

När hushållen ombeds rangordna olika åtgärdsförslag för att åstadkomma en lägre skuldbörda föredrar de flesta att strängare amorteringskrav införs. Minst populärt är ett slopande av ränteavdraget.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,41 procent, vilket är något lägre än förra månadens nivå på 0,45.  Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 16 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

- Hushållen tror därmed på fortsatt låga räntor men att en första reporäntehöjning ändå kommer något tidigare än riksbankens prognos, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Boprisindikatorn ligger kvar på en hög nivå i Stockholm men faller mest i Skåne och Östra Götaland
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger kvar på rekordnivån 72 från förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 47, vilket är nedgång med fyra enheter från förra månaden och i Östra Götaland sjunker indikatorn från 66 till 61. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn sjunkit två enheter från förra månaden och ligger nu på 64. I Västra Götaland är indikatorn 68 vilket är en uppgång med 5 enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 26 augusti till 3 september.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr--14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14
51 50 53 53 49 47 54 55 60 56 64 62 64

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom    Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se