Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens syn på bostadsmarknaden svalnar och boprisindikatorn faller till 49

Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar SEB:s Boprisindikator för januari som presenteras idag. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på  0,87 procent om  ett år och endast två procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 65 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är oförändrad och ligger kvar på 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 16 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 49 vilket en minskning med 4 enheter från förra månaden då den låg på 53.

-  Det är en påtaglig minskning även om boprisindikatorn fortfarande ligger relativt högt sett i ett längre perspektiv. Tillbakagången är lite oväntad med tanke på riksbankens räntesänkning i december. Det kan vara diskussionen om en eventuell "bostadsbubbla" som slagit igenom och orsakar den svalare synen på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,87 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,87 procent, det vill säga 38 punkter under förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 12 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent. För en månad sen trodde man att den skulle ligga 25 punkter över den dåvarande nivån på 1,00.

-  Minskningen i boprisindikatorn kan alltså inte förklaras av att man tror att räntorna kommer att stiga kraftigt det närmaste året och därmed pressa ned huspriserna. I stället verkar svenskarna övertygade om att de låga räntorna kommer att bestå, säger Jens Magnusson

Endast två procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar endast två procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är den lägsta nivån sedan mätningen började 2003. Innan Riksbankens reporäntesänkning i december funderade sex procent att binda sina räntor.
 

Optimismen fortfarande störst i  Stockholm men spirar i Skåne, Östra Götaland och Norrland

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Det är bara i Stockholm och övriga Svealand som boprisindikatorn vänder nedåt medan trenden i övriga landet är stillastående eller uppåtgående. I Stockholmsområdet ligger boprisindikatort nu på 66, att jämföra med 69 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 40,  en uppgång från 37 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är samma som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 2 till 8 januari.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14
7 24 35 45 45 38 42 45 51 50 53 53 49

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom SEB
070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se
twitter: @Jens_Magnusson       
Presskontakt SEB
Claes Eliasson
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se