Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållens förväntningar på bopriserna fortsätter uppåt. Boprisindikatorn på sin högsta nivå på sju år

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden stiger ytterligare. Det visar SEB:s Boprisindikator för maj som presenteras idag. Boprisindikatorn stiger från 55 till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 65. Andelen som tror på fallande priser har minskat till 6 procent mot förra månadens 10 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar något till 19 procent, att jämföra med 18 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 60 vilket är en ökning med fem enheter från förra månaden.

- Boprisindikatorn är nu uppe på samma höga nivå som i juli 2007 och bara fem enheter ifrån rekordet (65) i juni 2007. Andelen som tror på stigande priser är dock något mindre än vid tidigare års rekordnivåer, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,82 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,82 procent, vilket är lägre än förra månadens redan låga nivå (0,89). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 7 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

- Hushållen har antagligen rätt i sin prognos att räntorna kommer att vara fortsatt mycket låga en tid framöver. Samtidigt kan mycket hända och det är viktigt att inte göra sig helt beroende av låga räntor för att klara sin vardagsekonomi, säger Jens Magnusson.

Tre procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet lägre än förra månaden och bara en enhet högre än den rekordlåga nivån som uppmättes i januari 2014.

Boprisindikatorn fortfarande högst i Stockholm, men Skåne och Svealand (exklusive Stockholm) har ökat mest

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger för tredje månaden i rad kvar på 69. I Skåne ligger indikatorn nu på 56 efter kraftiga uppgångar två månader i rad. I Svealand (exklusive Stockholm) har indikatorn ökat från 53 i april till 61 i maj och i Västra Götaland är indikatorn 54 vilket är en uppgång med en enhet från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 april till 7 maj.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14
38 42 45 51 50 53 53 49 47 54 55 60

För mer information kontakta

Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se
Press

Claes Eliasson, Pressansvarig
076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se