Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror på ytterligare stigande bostadspriser. Boprisindikatorn fortsatt på hög nivå.

Fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden. Det visar SEB:s Boprisindikator för april som presenteras idag. Boprisindikatorn stiger till 55. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,89 procent om  ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har minskat till  10 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 18 procent, att jämföra med 17 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 55 vilket är en ökning med en enhet från förra månaden.

- Resultatet visar att förra månadens kraftiga uppgång inte var någon tillfällighet. I stället står sig resultatet och förstärks till och med ytterligare något säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,89 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,89 procent, det vill säga en punkt över förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 14 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

- Hushållen uppfattning om den framtida reporäntan har varit stabil de senaste månaderna. Liksom de flesta av marknadens aktörer tror hushållen att reporäntan kommer att vara fortsatt mycket låg under det närmaste året, säger Jens Magnusson

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivåsom  under förra månaden.

Optimismen fortfarande störst i  Stockholm men Skåne har ökat mest

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, samma nivå som förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 48  en kraftig uppgång från 34 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53 vilket är en uppgång med tre enheter från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 mars till 2 april.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14
45 45 38 42 45 51 50 53 53 49 47 54 55

För mer information kontakta

Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se
Press

Claes Eliasson, Pressansvarig
076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se