Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror på stigande bostadspriser - Men Boprisindikatorn är något lägre än förra månaden

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar något och andelen som tror på sjunkande priser ökar.  Det visar SEB:s Boprisindikator för juni som presenteras idag.  Boprisindikatorn faller från 60 till 56. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har ökat  till  9 procent mot förra månadens 6 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 16 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 56 vilket är en minskning med fyra enheter från förra månaden.

- Boprisindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och en stor majoritet tror på stigande priser. Men nedgången från förra månaden är ändå tydlig och den kan delvis bero på den pågående diskussionen om åtgärder för att minska hushållens skuldsättning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,85 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, vilket är högre än förra månadens  nivå (0,82). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga tio punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

- Hushållen tror, liksom de flesta experter, på låga räntor det närmaste året. Men det är viktigt att inte bygga sin ekonomi på att räntorna alltid kommer att vara låga och att bostadspriserna alltid kommer att stiga. I stället gäller det att nyttja dagens låga räntor för att skapa ekonomiska marginaler för framtiden, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet högre än förra månaden och bara två enheter högre än den rekordlåga nivå som uppmättes i januari 2014.

Boprisindikatorn har planat ut i Stockholm och faller i Skåne.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger för fjärde måndaden i rad kvar på rekordhöga 69. I Skåne ligger indikatorn nu på 46 efter kraftig nedgång från 56 förra  månaden. I Svealand ( exkl Stockholm) har indikatorn fortsatt att öka från 61 i maj till 63 i juni och i Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är en uppgång med tre enheter från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 maj  till 4 juni.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr--14 maj-14 jun-14
42 45 51 50 53 53 49 47 54 55 60 56

För mer information  kontakta

Jens Magnusson, privatekonom

070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se
Press

Claes Eliasson

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se