Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror på något svalare bostadsmarknad. Boprisindikatorn fortsätter att sjunka.

Fler hushåll tror att bostadsmarknaden är på väg att svalna av. Det visar SEB:s Boprisindikator för februari som presenteras idag. Boprisindikatorn sjunker för andra månaden i rad, denna gång med 2 enheter till 47. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 61 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, vilket är samma som förra månaden. Andelen som tror på fallande priser har ökat till  14 procent mot förra månadens 12 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 19 procent, jämfört med 18 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på 47 vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden.

-  Boprisindikatorn ligger fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,85 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, det vill säga 2 punkter under förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 10 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

-  Hushållen gör samma bedömning som både Riksbanken och marknaden, att räntorna kommer att förbli låga, säger Jens Magnusson

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem  procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 3 enheter fler än förra månaden då endast två procent planeerade att binda.

Optimismen fortfarande störst i  Stockholm men sjunker mest i Västra Götaland.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 64 i Stockholmsområdet, att jämföra med 66 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn på 38 en nedgång från 40 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 49 vilket är en nedgång med 8 enheter från förra månaden.  

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 januari till 5 februari.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

feb-13mar-13apr-13maj-13jun-13jul-13aug-13sep-13okt-13nov-13dec-13jan-14feb-14
24354545384245515053534947

För mer information kontakta

Jens Magnusson, privatekonom

070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se
Presskontakt

Claes Eliasson, press & PR

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se