Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen tror åter på stigande bostadspriser. Boprisindikatorn vänder kraftigt uppåt.

Allt fler hushåll ser åter positivt på bostadsmarknaden. Det visar SEB:s Boprisindikator för mars som presenteras idag. Efter ett par månaders nedgång vänder Boprisindikatorn åter uppåt,  denna gång med 7 enheter till 54. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,88 procent om  ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 61. Andelen som tror på fallande priser har minskat till  12 procent mot förra månadens 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 17 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 54 vilket är en ökning med 7 enheter från förra månaden.

- Boprisindikatorn stiger kraftigt och är nu på sin högsta nivå sedan rekordåret 2007. Förklaringen  ligger nog huvudsakligen i höjda disponibla inkomster, en bra börsutveckling och positiva signaler om ekonomin i allmänhet, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,88 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,88 procent, det vill säga 3 punkter över förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 13 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

-  Hushållen utgår ifrån att reporäntan kommer att vara fortsatt låg det närmaste året.  Att döma av den höga nivån på Boprisindikatorn verkar hushållen inte heller tro att skärpta makrotillsynsåtgärder ska driva upp boendekostnaderna och pressa ner bostadspriserna, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är 1 enhet under förra månaden då fem procent planerade att binda.

Optimismen fortfarande störst i  Stockholm.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, att jämföra med 64 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 34 en nedgång från 38  förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 50 vilket är en uppgång med 1 enhet från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 februari till 5 mars.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14
35 45 45 38 42 45 51 50 53 53 49 47 54

För mer information  kontakta

Jens Magnusson, privatekonom

070-210 22 67

jens.magnusson@seb.se
Press

Claes Eliasson, Pressansvarig 

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se