Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förvärvar del av FörsäkringsGirot

SEB förvärvar tillsammans med  Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag, SPP och Skandia försäkringsadministratören FörsäkringsGirot med målet att skapa en öppen branschgemensam standard. FörsäkringsGirot erbjuder en kostnadseffektiv och enkel administration av företags tjänstepensionsförsäkringar.

Merparten av tjänstepensionsmarknaden utgörs idag av premiebestämda planer med ett stort inslag av individuella valmöjligheter. Detta ställer krav på arbetsgivarna att hantera en mer omfattande försäkringsadministration än tidigare. Komplexiteten riskerar att leda till ökade kostnader och minskad transparens för arbetsgivare, försäkringsbolag och anställda. Genom initiativet får arbetsgivarna nu tillgång till en förenklad och samordnad försäkringsadministrativ process, oavsett vilket försäkringsbolag den anställde väljer.

- Detta leder till bättre överblick och kvalitet i hanteringen av de anställdas försäkringar, säger Lars Fitger, tf styrelseordförande i FörsäkringsGirot.

FörsäkringsGirot blir en administrationscentral öppen för marknadens samtliga intressenter och ska verka för ökad transparens, standardisering och vara en långsiktig lösning för såväl arbetsgivare som försäkringsbolag och rådgivare.

Styrkan ligger just i att tjänsterna är tillgängliga för alla aktörer på tjänstepensionsmarknaden. Målet är att så många aktörer som möjligt ska vilja använda FörsäkringsGirots tjänster. Detta kommer kunna skapa effektiviseringar och kostnadsbesparingar som kommer alla tillgodo, avslutar Lars Fitger.

De fyra bolagen förvärvar FörsäkringsGirot av Isac Brandberg AB. Transaktionen genomförs per den 6 maj. Tf  vd för FörsäkringsGirot AB är Jonas Granström  och styrelsens ledamöter är förutom Lars Fitger från SPP,  Susanna Malmsten Länsförsäkringar Fondliv, Per Harryson SEB och Bo Ågren Skandia. De fyra bolagen blir lika stora ägare med en fjärdedel var.

För mer information kontakta
Lars Fitger, tf styrelseordförande i FörsäkringsGirot
Monica Rappe, chef Kunderbjudande och Operations, SPP
Peder Natéus, chef Affärsutveckling & IT, Pension & Försäkring, SEB, 08-785 11 87
Bo Ågren, affärschef, Skandia 
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 651 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 504 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.