Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Första kvartalet 2014: Rörelseresultat 4,9 miljarder kronor (3,7)

Rörelseresultatet i det första kvartalet uppgick till 4,9 miljarder kronor (3,7 miljarder kronor i det första kvartalet 2013).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • Den bredare kundbas vi byggt i våra hemmamarknader de senaste åren ledde till att en uppgång i företagens aktivitetsnivå gav tydliga avtryck i vårt resultat och vi fortsatte samtidigt att förstärka kostnads- och kapitaleffektiviteten. Den högre aktivitetsnivån på kapitalmarknaden indikerar att företagen, med en starkare konjunktur i ryggen, på nytt har en investeringsvilja - efter en tid då fokus legat på omfinansieringar av befintlig verksamhet.
  • Verksamheten, liksom intjäningen, är diversifierad. Rörelseintäkterna ökade med 9 procent och kostnaderna minskade med 4 procent.
  • Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 15,7 procent uppgick räntabiliteten till 12,6 procent.

I kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 10,4 miljarder kronor, vilket var 9 procent högre än första kvartalet förra året men 5 procent lägre än föregående kvartal. Rörelsekostnaderna, på 5,3 miljarder kronor, var 4 procent lägre än det första kvartalet 2013. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,9 miljarder kronor, vilket var 31 procent högre än det första kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 258 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 7 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 137 procent. Likviditetsreserven uppgick till 412 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 747 miljarder kronor.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Presentations/Interim/PressConference_2014_Q1.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Factbook/2014_Q1_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00

 

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 651 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 504 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv