Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB breddar sitt sparerbjudande: Nu även traditionell försäkring

Med start under våren 2015 kommer SEB att erbjuda nysparande i traditionell försäkring. Det innebär en ytterligare breddning inom sparområdet och det blir lättare för kunderna att samla och överblicka hela sitt sparande.

  • Vi ser en ökad efterfrågan på långsiktigt sparande med garanterad avkastning som ett komplement till annat sparande. Genom att öppna traditionell försäkring för nysparande kan vi erbjuda kunder ett heltäckande utbud för pensionssparande. Valfrihet liksom individanpassade lösningar är  viktiga för att kunderna ska vara trygga inför sin framtida pension, säger Peter Dahlgren, chef Pension & Försäkring.

Garantinivån inom traditionell försäkring kommer att vara 100 procent för nya premier inom tjänstepension.

Traditionell försäkring i SEB består idag av två portföljer som tillsammans svarar för cirka 6,6 miljarder kronor och som fram tills nu varit stängda för nyteckning. Tillgångarna är väl diversifierade och utgörs till knappt 60 procent placeringar i räntebärande tillgångar inklusive krediter, drygt 30 procent aktie- och hedgefonder samt knappt 10 procent i private equity och fastigheter.

Återbäringsräntan är för närvarande 5 procent för både tjänstepension och övrig livförsäkring. Totalavkastningen under 2014 per den sista juni var 7,5 procent för tjänstepension och 8 procent för övrig livförsäkring.

För mer information kontakta
Peter Dahlgren, chef Pension & Försäkring
08-676 9092,
peter.dahlgren@seb.se
Presskontakt
Anna Helsèn, presschef
070-698 4858
anna.helsen@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till
2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.