Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikatorn backar för andra månaden i rad. Fler planerar att binda räntan.

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 enheter till 57. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor har ökat från 4 till 7 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 67 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 68. Andelen som tror på fallande priser stiger till 10 procent från förra månadens 9. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 15 procent, att jämföra med 14 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 57 vilket är en nedgång med två enheter från förra månaden.

- Siffrorna de senaste två månaderna kan vara början till en något lugnare utveckling på bostadsmarknaden. Men nivåerna är alltjämt höga och förändringarna är relativt små så det behövs fler mätningar för att säga om det är verklig omsvängning, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,42 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,42 procent, ungefär samma nivå som förra månaden, 0,41 procent. Detta trots att frågorna i huvudsak ställdes efter att Riksbanken meddelat sin räntesänkning till 0 procent.

- Det är överraskande att varken räntebeslutet i sig eller Riksbankens sänkta ränteprognos fått effekt på hushållens syn på ränteutvecklingen. Tidigare har ofta hushållens förväntningar legat lägre än Riksbankens men nu är det tvärtom, säger Jens Magnusson.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med tre enheter från förra månadens fyra procent.

Boprisindikatorn ökar i Skåne men faller i alla övriga regioner

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet faller från rekordnivån 72 till 70. I Skåne ökar indikatorn till 50, vilket är en uppgång med fyra enheter från förra månaden och i Östra Götaland fortsätter indikatorn att sjunka från 57 till 52. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn sjunkit två enheter från förra månaden och ligger nu på 58. I Västra Götaland är indikatorn 57 vilket är en nedgång med sex enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 28 oktober till 5 november.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr--14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14
53 53 49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se