Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB andra kvartalet 2014: Rörelseresultat 5,3 miljarder kronor (4,8)

Rörelseresultatet i det andra kvartalet uppgick till 5,3 miljarder kronor (4,8 miljarder kronor i det andra kvartalet 2013).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:

  • SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. Därmed ger de mer aktiva nordiska företags- och kapitalmarknaderna ett tydligt avtryck i vårt resultat.
  • Verksamheten, liksom intjäningen, är diversifierad. Rörelseintäkterna ökade med 4 procent och kostnaderna minskade med 1 procent.
  • Vi fortsatte att bygga kapital. Med en kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III på 16,0 procent uppgick räntabiliteten till 13,1 procent.

I kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 11,1 miljarder kronor, vilket var 4 procent högre än andra kvartalet förra året. Rörelsekostnaderna, på 5,5 miljarder kronor, var 1 procent lägre än det andra kvartalet 2013. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 5,3 miljarder kronor, vilket var 10 procent högre än det andra kvartalet 2013.

Kreditkvaliteten var fortsatt god. Kreditförlusterna uppgick till 283 miljoner kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 8 baspunkter.

Likviditetstäckningsgraden var 127 procent. Likviditetsreserven uppgick till 342 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 699 miljarder kronor.

Ladda ner Annika Falkengrens presentation här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Presentations/Interim/PressConference_2014_Q2.pdf

Ladda ner Fact Book här:
http://www.sebgroup.com/Documents/Investor_Relations/Factbook/2014_Q2_factbook.pdf

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 medarbetare. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv