Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ökad osäkerhet gör hushållen något försiktigare om bostadspriserna. Boprisindikatorn vänder nedåt

Hushållens förväntningar på bopriser bromsar in och faller med fem enheter till 59, från förra månadens nivå på 64. Samtidigt tror hushållen att reporäntan kommer ligga på 0,41 procent om ett år. Det visar SEB:s Boprisindikator för oktober som presenteras idag.

Av de tillfrågade hushållen svarar 68 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 72. Andelen som tror på fallande priser stiger till 9 från förra månadens 8 procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 14 procent, från 11 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 59 vilket är en nedgång med fem enheter från förra månaden.

- Tron på stigande bostadspriser är fortfarande stark men vi ser en nedgång från den senaste tidens rekordnivåer. Osäkerheten kring både svensk och internationell ekonomi samt en svagare börsutveckling bidrar sannolikt till nedgången, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Bankföreningens nya rekommendation om amortering ned till en belåningsgrad på 50 procent presenterades på undersökningens sista dag. Den hann därmed inte påverka resultatet i någon större utsträckning.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,41 procent, vilket är samma nivå som förra månaden.  Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 16 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

- Hushållens inflations- och ränteförväntningar ligger på stabilt låga nivåer. Det är dock viktigt att vara vaken på att många andra faktorer än reporäntan, t.ex. amorteringskrav, bankskatter och krav på bundna räntor, kan påverka boendekalkylen framöver, säger Jens Magnusson.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå tredje månaden i rad.

Boprisindikatorn ligger kvar på en hög nivå i Stockholm men faller mest i Västra Götaland
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet ligger kvar på rekordnivån 72 tredje månaden i rad. I Skåne ligger indikatorn nu på 46, vilket är en nedgång med en enhet från förra månaden och i Östra Götaland fortsätter indikatorn att sjunka från 61 till 57. I Svealand (exkl. Stockholm) har indikatorn sjunkit fyra enheter från förra månaden och ligger nu på 60. I Västra Götaland är indikatorn 63 vilket är en nedgång med fem enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 september till 7 oktober.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr--14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14
50 53 53 49 47 54 55 60 56 64 62 64 59

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom    Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se