Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Ledningförändringar i SEB

Christoffer Malmer och Peter Dahlgren  har adjungerats till SEB:s verkställande ledning. Anders Johnsson, chef för division Liv & Kapitalförvaltning, har bestämt sig för att lämna SEB vid årets slut.

Affärsområdena Liv och Kapitalförvaltning kommer att organiseras i två divisioner. Christoffer Malmer, idag chef för Financial Institutions Coverage, Merchant Banking, har utnämnts till chef för division Kapitalförvaltning. Peter Dahlgren fortsätter som chef för Liv och därmed som divisionschef. 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör
+4687638577, +46705503500
 viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.