Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Deloitte/SEB CFO Survey: Starka finanser men försiktig syn på affärsläget

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningarna på marknaderna är svårbedömda och att företagen nu prioriterar stabilitet mer. Det framgår av senaste CFO Survey som Deloitte och SEB publicerar två gånger varje år.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.

-Vi ser att företagen fokuserar på att agera strategiskt snarare än att ta på sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB. Trots att företagen är finansiellt starka tvekar de inför investeringar, men har ändå positionerat sig väl inför framtiden.

Tidigare optimism avseende ett ökat kassaflöde minskar nu bland finanscheferna.

- Företagen står alltså i sig mycket starka men de har en mer avvaktande inställning till affärsläget. Det leder till en större allmän försiktighet som märks tydligt. En högre andel anser också att svenska företag är något övervärderade, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte

Sanktionerna mot Ryssland tycks ännu inte spela någon avgörande roll. Men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar.

-Den geopolitiska krisen i Ukraina påverkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfrågan, säger Johan Lindgren.

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta
Johan Lindgren, Kreditstrateg, SEB
+46 8-506 231 64, johan.y.lindgren@seb.se

Tom Pernodd, Partner, Deloitte
+46-75-246 30 60, tpernodd@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press chef SEB
+46 70 698  48 58, anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20, christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 Juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se