Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Deloitte/ SEB CFO Survey: Bättre affärsklimat och nyanställningar

Optimismen bland svenska finanschefer fortsätter att öka. Affärsläget är bättre och den finansiella ställningen har förstärkts märkbart jämfört med hösten 2013. Det framgår av en undersökning som Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av CFOs i de 200 största bolagen i Sverige.

Vårens CFO Survey är överlag mer positiv jämfört med förra undersökningen från september i fjol. Fortsatt osäkerhet för efterfrågan samt viss oro för högre räntenivåer är det som bekymrar finanscheferna mest.

- Faktiskt samtliga faktorer är i olika grad positiva. Vi ser att företagen generellt sett har en god finansiell ställning och positionerar sig för ökade investeringar både i fabriker och personal. Det betyder att man planerar att öka produktionen och det inom det närmaste året, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB.

På direkt fråga uppger hälften av alla CFO:er att man tänker öka kapacitetsutnyttjandet och produktionsplanerna inom de närmaste 12 månaderna.

Trots en bekräftad oro för utvecklingen på tillväxtmarknader spår finanscheferna  överlag en ökning i produktion och kapacitetsutnyttjande och man ser lite mer positivt på nya investeringar och ökad M&A aktivitet, om än från låga nivåer. En ljusning finns också i viljan att nyanställa under det närmaste året.

Nästan 90 procent av finanscheferna tycker att tillgången till finansiering är mycket god, vilket är den högsta andelen på många år. Efter en relativt kraftig böruppgång på kort tid signaleras en viss risk för övervärdering i jämförelse med fundamenta.  

- Företagen har verkat i en längre period av osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen. Vi konstaterar att det nu finns relativt få orosmoln i horisonten hos de svenska finanscheferna, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte. Vi kan dock förvänta oss en försiktighet i tillväxt och expansiva initiativ mot bakgrund av att företagen fortfarande prioriterar låg skuldsättning och en stark finansiell ställning.

De positiva framtidsutsikterna delas också i hög grad av finanschefer i Europa och USA baserat på nyligen genomförda undersökningar där.

Deloitte SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i februari och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, utsikter för valutor och räntor, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. Finanschefer på några av Sveriges största företag har svarat. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta

Johan Lindgren
Kreditstrateg, SEB
Credit Strategy, Trading Strategy
+46 8-506 231 64
johan.y.lindgren@seb.se

Tom Pernodd
Partner, Deloitte
+46-75-246 30 60
tpernodd@deloitte.se
Presskontakt
Anna Helsén, Press chef SEB
+46 70 698  48 58
anna.helsen@seb.se

Christer Ahlgren, counselor, Clients & Markets, Deloitte
+46 708 14 23 20
christer.ahlgren@deloitte.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2013 uppgick koncernens balansomslutning till 2 485 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 475 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.