Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisindikatorn stiger kraftigt. Snuddar vid rekordnivån från 2007

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden ökar.  Det visar SEB:s Boprisindikator för juli som presenteras idag.  Boprisindikatorn ökar kraftigt från 56 till 64 vilket är den högsta nivån som uppmätts sedan i juli 2007. Detta trots att frågorna ställdes innan Riksbanken gav besked om  sänkning av reporäntan till 0,25 procent.

Av de tillfrågade hushållen svarar 71 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 65. Andelen som tror på fallande priser har minskat  till 7 procent mot förra månadens 9 procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 15 procent, att jämföra med 16 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 64 vilket är en ökning med åtta  enheter från förra månaden.

  • Det är en anmärkningsvärt kraftig uppgång. Förra månadens nedgång verkar därmed bara ha varit tillfällig och vi ser nu de högsta siffrorna sedan rekordåret 2007, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hushållen räknade inte med Riksbankens kraftiga räntesänkning

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,84 procent, vilket är lägre än förra månadens  nivå (0,85). Det vill säga att man tror att reporäntan om ett år kommer att ligga 59 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

  • Hushållen förutsåg inte Riksbankens sänkning, och nästa månad ser vi förmodligen en lägre prognos från hushållen. Det anmärkningsvärda är att Boprisindikatorn stiger så kraftigt trots att hushållen när de svarade inte kände till den stora räntesänkning Riksbanken just genomfört, säger Jens Magnusson.

Två procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar endast två procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter lägre än  förra månaden och samma  rekordlåga nivå som uppmättes i januari 2014.

Boprisindikatiorn ökar till ny högsta nivå i Stockholm men fortsätter att falla i Skåne

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn för Stockholmsområdet stiger till 70 från 69 förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 43, vilket är  fortsatt  nedgång från 46 förra  månaden. I Svealand (exkl Stockholm) har indikatorn backat en enhet från förra månaden och ligger nu på 62. I Västra Götaland är indikatorn 59 vilket är en uppgång med två enheter från förra månaden. 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 24 juni till 2 juli.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr--14 maj-14 jun-14 jul-14
45 51 50 53 53 49 47 54 55 60 56 64

För mer information, kontakta Presskontakt
Jens Magnusson, privatekonom Claes Eliasson, Press & PR
070-210 22 67 076-396 53 19
jens.magnusson@seb.se claes.eliasson@seb.se