Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

Välkommen till Skandinaviska Enskilda Banken AB:s årsstämma den 21 mars 2013

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum torsdagen den 21 mars 2013 kl 13.00 på Konserthuset, Hötorget, Stockholm.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.se, onsdagen den 20 februari 2013. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 20 februari 2013.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.se och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 20 februari 2013.


Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2013

För ytterligare information
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör,
08-763 8577, 070-550 3500
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.